دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

تخت روانچی همه اعضای سازمان ملل فرصت مشارکت درباره قطعنامه اوکراین

نیویورک-ایرنا- نماینده ایران در سازمان ملل در پی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره بحران اوکراین گفت: قطعنامه ارایه شده به مجمع عمومی فاقد عنصر بیطرفی و مکانیزمهای واقع بینانه برای حل و فصل موضوع از طریق ابزارهای صلح آمیز است و همه اعضای سازمان ملل فرصت مشارکت در تدوین این قطعنامه را نداشته‌اند.


به گزارش ایرنا، مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی و در سومین روز از نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بحران اوکراین و پس از رای گیری درباره قطعنامه در سخنانی افزود: جمهوری اسلامی با نگرانی عمیق، منازعه جاری بین روسیه و اوکراین‌ را دنبال می کند.


وی تصریح کرد  جمهوری اسلامی ایران موضع اصولی خود در خصوص ضرورت حل وفصل صلح آمیز اختلافات، در انطباق با حقوق بین الملل را تصریح نموده و ضرورت تطابق کامل اقدامات همه طرف ها با اصول عالیه مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه را مورد تاکید قرار می‌دهد. ما تاکید می‌کنیم که حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها باید به طور کامل مورد احترام قرار گرفته و ایمنی و امنیت تمام غیرنظامیان تضمین گردد.


تخت روانچی ادامه داد:  یافتن راه حل پایدار و دراز مدت برای چنین بحران‌هایی نیازمند پرداختن به ریشه های آن است. ما این امر را که پیچیدگی موجود و شرایط شکننده حاکم بر منطقه اروپای شرقی با اقدامات تحریک آمیز  امریکا و ناتو تشدید شده است، مورد توجه قرار می‌دهیم. دغدغه های امنیتی فدراسیون روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.


سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: جنگ و درگیری که موجب خسارت به جان مردم و زیرساخت های غیرنظامی باشد، در هر کجا که رخ دهد، پذیرفته شده نیست. جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فوری خشونت ها و کاهش تنش در منازعه جاری است. در این خصوص ایران بر ضرورت گفتگو در خصوص دغدغه‌های مدنظر همه طرف ها به منظور رسیدن به نتایج پایدار تاکید می‌کند.


تخت روانچی گفت:سازمان ملل باید همواره و به ویژه در بررسی موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین المللی از اعمال استانداردهای دوگانه اجتناب کند.مایه تاسف که این سازمان و مخصوصا شورای امنیت به کرات نسبت به این امر بی توجه بوده و موجب بی اعتباری این نهاد شده است. نمونه شاخص آن نحوه برخورد شورای امنیت با منازعه جاری  در یمن است.


وی ادامه داد: ما معتقدیم که قطعنامه ارایه شده به مجمع عمومی فاقد عنصر بی طرفی و مکانیزم ها واقع بینانه برای حل و فصل موضوع از طریق ابزارهای صلح آمیز است. مضافاً، همه اعضای سازمان ملل فرصت مشارکت در تدوین این قطعنامه را نداشته‌اند.


سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: لازم به تاکید است که مجمع عمومی در جایگاه تعیین وجود یک اقدام تجاوزکارانه نیست. علاوه بر ماده ۳۹ منشور، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی به تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ این امر را به شورای امنیت محول کرده است.


وی تصریح کرد:  علاوه بر این، تشکیل نشست اضطراری مجمع عمومی که براساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع صورت پذیرفته است نباید به عنوان پایان گفتگو مدنظر قرار گیرد.


تخت روانچی در ادامه گفت: دولت من به دعوت برای یافتن راه حل صلح آمیز، جامع و پایدار برای این بحران، از جمله برقراری آتش بس فوری و آغاز گفتگو و همچنین فراهم آوردن کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند به کمک ادامه خواهد داد.


دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اظهار داشت:  براساس دلایل فوق الذکر هیات جمهوری اسلامی ایران رای ممتنع به قطعنامه مطرح شده مندرج در سندL.1 داده است.