دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

دولت آیین نامه اجرایی ضوابط ارتقای امنیت در شهرک ها و مراکز عمومی


P> به گزارش ایرنا، با توجه به نقش تأثیرگذار موضوع ایمنی و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت و نیز ارتقای امنیت این اماکن، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه درباره پیوست‌های حفاظتی – انتظامی لازم برای ارتقای امنیت و ایمنی مورد نیاز شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی را به تصویب رساند.


به موجب آیین نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور ارتقاء ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی – انتظامی تدوین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مربوط مندرج در این آیین نامه ابلاغ کند.


همچنین وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلفند پیوست‌های حفاظتی – انتظامی، مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور لحاظ، و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ کنند.


شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی؛ پیوست‌های حفاظتی – انتظامی را لحاظ کرده و ارائه گواهی عدم خلاف و پایان کار، منوط به نظریه یا تأییدیه مهندسین ناظر درباره رعایت پیوست‌های مورد اشاره است.


فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت موردی، نظارت لازم در خصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان‌کار گزارش کند تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم انجام شود.