دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

/آمار هولناک گم شدن کودکان پناهجو در اروپا

امار کودکان

تهران-ایرنا- طبق آمار منتشره در اروپا ۱۸/۲۹۲ کودک متقاضی پناهندگی در این قاره طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ مفقود شده اند.